Patientföreläsningar

Primärvården kan med fördel erbjuda föreläsningar som riktar sig till patienter och närstående. Ångest, nedstämdhet, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem är ofta efterfrågade teman.

Ladda ner vårt föreläsningsmaterial i Powerpoint-format och använd gärna på din mottagning.