Material och resurser

På Kompetenscentrum psykisk ohälsa kommer vi med start våren 2019 att publicera material som kan vara till hjälp för behandlare ute på klinikerna i primärvården. Här kan du hitta material relaterat till bedömning, behandling och utvärdering av psykisk ohälsa.

Materialet finns sorterat under flikarna till vänster.

För frågor angående innehållet, kontakta:
karl.almqvist-simonsson@sll.se