Material och resurser

På Kompetenscentrum psykisk ohälsa publicerar vi material som kan vara till hjälp för behandlare ute på klinikerna i primärvården. Här kan du hitta material relaterat till bedömning, behandling och utvärdering av psykisk ohälsa.

För frågor angående innehållet, kontakta:
karl.almqvist-simonsson@sll.se