Stressrelaterad ohälsa

Materialet på sidan är relaterat till den behandling för stressrelaterad ohälsa som utvecklats vid Gustavsbergs vårdcentral.

Här kan du se filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer. Här hittar du också relevant material för nedladdning. 

Introducera behandlingen

Filmen syftar till att illustrera hur behandling för stress- och utmattningsproblematik kan introduceras för patienten.

Om aktivitetsregistrering

Filmen illustrerar hur terapeuten kan följa upp och problemlösa kring aktivitetsregistrering.

Vanliga svårigheter i behandlingen

Filmen syftar till att belysa några av de svårigheter som är vanliga för patienter som jobbar med behandlingen, och hur de kan hanteras.

Om sjukskrivning

Frågor rörande sjukskrivning är vanliga vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Filmen illustrerar hur man kan resonera kring sjukskrivning inför, och under behandling.