Depression

Materialet på sidan är relaterat till behandling av depression enligt Beteendeaktivering.

På den här sidan finns material för nedladdning. Dels bilder från en föreläsning av Jan Bergström våren 2019, dels behandlingsmanual utvecklad av David Ekers & Mark Dawson, samt tillhörande arbetsmaterial. Det framgår av manualen vilka arbetsblad och formulär som hör till respektive session och presenteras i den ordning som de enligt manualen introduceras i behandlingen.

Här finns också filmatiserade rollspel av centrala behandlingskomponenter i Ekers & Dawsons behandlingsmanual för depression.

Instruktioner för att fylla i aktivitetsdagbok

Uppföljning av ifylld aktivitetsdagbok

Aktivitetsplanering

Grubbel som trigger för aktivitet