Utbildning

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården erbjuder regelbundet utbildningar med anknytning till det psykosociala uppdraget i primärvården. Utbildningar planeras och genomförs ofta på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med utgångspunkt i det behov av fortbildning som finns i verksamheterna.

Planerade kurser hittar du på dessa sidor.

För mer information om kurser och anmälan, kontakta enhetschef Erik Hedman på kire.hedman@ki.se