Aktuella publikationer

Här finns referenser till vetenskapliga publikationer med anknytning till Kompetenscentrum för psykisk ohälsa. Här kan du också beställa självhjälpsboken "Kognitiv beteendeterapi vid stress- och utmattningsproblematik".