Hälsoångest

Materialet på sidan är relaterat till KBT-behandling av Hälsoångest och har tillhandahållits av Erland Axelsson.

Till höger på sidan finns relevant material för nedladdning. Nedan hittar du en serie utbildningsfilmer relaterade till behandling av Hälsoångest. Personerna på filmerna spelas av psykologer.

Introduktion

En introduktion till materialet om Hälsoångest.

Hälsoångestmodellen

Presentation av en KBT-modell för Hälsoångest.

Rational för exponering

Utreda symtom eller inleda behandling?

Hälsoångestbeteenden och beteendeloggbok

Att presentera modellen för patienten

Responsprevention

Interoceptiv exponering

Problemlösning vid exponering

Att utforma exponeringar när patienten inte rapporterar undvikanden.

Imaginär exponering

Vidmakthållandeplan