Utvärdering

Centralt för en stegvis vårdmodell är att utvärdera behandlingsresultaten. Här samlar vi relevant information om utvärdering.

Patientskattade formulär bidrar både som tilläggsinformation vid bedömning och för att utvärdera insatser. Med hjälp av validerade instrument blir det också möjligt att jämföra patientens symtom mot en normalpopulation

Flera självskattningsskalor finns i TakeCare under fliken webbskattningar. Webbskattningarna kan aktiveras som enstaka mätning eller vid upprepade tillfällen. För flera av skalorna presenteras i webbformulär också aktuella normer och referensvärden i samband med skattningar.