En stegvis vårdmodell för vanliga psykiska tillstånd

På Gustavsbergs vårdcentral har vi länge arbetat med att utveckla en modell för hur evidensbaserad psykologisk behandling kan erbjudas inom primärvården. Här delar vi med oss av relevant material.

Många typer av problematik förekommer inom primärvården. Till de vanligaste tillstånden hör ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem. Vår målbild är att patienter med dessa tillstånd ska identifieras och få bästa möjliga behandling så snabbt som möjligt i primärvården.

Fokus för modellen är att patienter med ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och sömnbesvär så snabbt som möjligt ska få tillgång till behandling med vetenskapligt stöd. Först med lågintensiva insatser, men möjlighet till mer intensiv behandling ska finnas i ett senare skede vid behov. 

En stegvis vårdmodell är ett sätt att ge fler tillgång till evidensbaserad vård. Det finns idag evidensbaserade självhjälpsprogram som är lämpliga för lågintensiva insatser i steg 1. Om fler patienter behandlas resurseffektivt frigörs tid för individuella behandlingar för dem som behöver det (steg 2). 

Flera olika insatser kan fungera som steg 1 i en stegvis vårdmodell. På Gustavsbergs vårdcentral har vi utvärderat guidad självhjälp med biblioterapi vid vanliga psykiska tillstånd, men många andra möjligheter som till exempel gruppbehandling eller internetförmedlad behandling kan också ingå. En viktig del i modellen är kontinuerlig uppföljning av behandlingsresultat.

  • Bedömning 1: Identifiering av depression, ångest, insomni eller stressrelaterad ohälsa som primär problematik
  • Steg 1: Diagnosspecifik guidad självhjälp (eller gruppbehandling)
  • Bedömning 2: Ställningstagande fortsättning, samt eventuell fördjupad bedömning
  • Steg 2: Diagnosspecifik individuell behandling