Självhjälpsbok - stress och utmattning

Här kan du beställa boken "Kognitiv beteendeterapi för stress- och utmattningsproblematik".

Boken kan användas som självhjälpsbok eller som underlag vid behandling av stressrelaterad ohälsa inom vården. Både i grupp och individuellt. Boken säljs till självkostnadspris.

Beställ boken genom att fylla i uppgifterna nedan