RCADS

RCADS (Revised Children’s Anxiety and Depression Scale):

Rcads bygger på Spence Children Anxiety Scale och finns i barn- och föräldraversion och består av 47 frågor om barnets problematik. Skalan delas in i underskalorna social fobi, panikångest, GAD, tvångssyndrom, separationsångest och depression. Poängen på underskalor summeras i två totalsummor, en för ångest- och depressionssymtom och en för enbart ångestsymtom. Formuläret är internationellt välanvänt i både forskning och klinisk verksamhet och har visat goda psykometriska egenskaper. Användarmanualen innehåller amerikanska normdata uppdelat på ålder och kön.  Svenska normdata finns ännu inte. Danska normer finns.

Home | Child FIRST – Focus on Innovation and Redesign in Systems and Treatment (ucla.edu)

Läs mer om RCADS:

Chorpita BF, Yim L, Moffitt C, Umemoto LA, Francis SE. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A revised child anxiety and depression scale. Behaviour research and therapy, 38, 835-855.
https://doi.org/10.1016/S0005-7967(99)00130-8

Chorpita BF, Moffitt CE, Gray J. (2005). Psychometric properties of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a clinical sample. Behaviour research and therapy, 43, 309-322.
https://doi.org/10.1016/j.brat.2004.02.004

Esbjørn, B. H., Sømhovd, M. J., Turnstedt, C., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2012). Assessing the Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) in a National Sample of Danish Youth Aged 8–16 Years. PLoS ONE, 7(5), e37339.
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0037339