SDQ

SDQ finns i flera versioner; ett till föräldrar/lärare, ett till barn mellan 4-17 år och ett till barn i åldrarna 11-17. Den första delen av SDQ består av 25 frågor som bildar fem olika delskalor och en total svårighetspoäng (0-40 poäng) som är en summering av fyra av delskalorna. Ju högre poäng desto mer problem har föräldern eller barnet beskrivit.

Delskalorna i SDQ är (Emotionella symtom, Uppförandeproblem, Hyperaktivitets- och uppmärksamhetsproblem, Kamratproblem och Prosocial förmåga).

Delskalan för prosocialt beteende ingår ej i totala svårighetspoängen, utan utgör ett positivt mått på barnets benägenhet att visa hänsyn, dela med sig, vara hjälpsam etc. Här innebär höga poäng således något positivt.

Det finns även en version av SDQ som kan användas för barn över 2 och under 4 år. Denna version fylls i av föräldrar eller lärare.

SDQ finns på svenska och på många andra språk:

https://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b0.py

Referensvärden från Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2015/06/SDQ_Anvandarstod.pdf

Socialstyrelsens kvalitetsgranskning av SDQ:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/metodguiden-socialstyrelsen-sdq-granskning.pdf

SDQwebb – webbaserat frågeformulär:

SDQwebb är en webbaserad version av frågeformuläret SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) och är kostnadsfritt att använda.
SDQwebb – frågeformulär 3–17 år | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Läs mer om SDQ:

Björnsdotter, A., Enebrink, P., & Ghaderi, A. (2013). Psychometric properties of online administered parental strengths and difficulties questionnaire (SDQ), and normative data based on combined online and paper-and-pencil administration. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 7, 40. http://doi.org/10.1186/1753-2000-7-40

Stone LL, Otten R, Engels RCME, Vermulst AA, Janssens JMAM. Psychometric properties of the parent and teacher versions of the strengths and difficulties questionnaire for 4- to 12-year-olds: a review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2010;7:254–274. 
http://doi.org/10.1007/s10567-010-0071-2

Smedje H, Broman J-E, Hetta J, von Knorring A-L. Psychometric properties of a Swedish version of the “strengths and difficulties Questionnaire’ Eur Child Adolesc Psychiatry. 1999;7:63–70. doi: 10.1007/s007870050086
http://doi.org/10.1007/s007870050086

Malmberg, M., Rydell, A. M., & Smedje, H. Validity of the Swedish version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Swe). Nordic Journal of Psychiatry, 57(5), 357-363. 2003
https://doi.org/10.1080/08039480310002697

Hagquist, C. The psychometric properties of the self-reported SDQ – An analysis of Swedish data based on the Rasch model. Personality and Individual Differences, 43, 1289-1301. 2007
https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.03.022