Oro och ältande/GAD

Till primärvården kommer många som besväras av oro och ältande. Det kan ofta vara personer med GAD men även depression eller subkliniska besvär.

Sedan 2017 har Gustavsbergs vårdcentral erbjudit metakognitiv gruppbehandling till patienter som besväras av oro och ältande. Gruppbehandlingen är transdiagnostisk och följer en översatt manual av McEvoy et al. (2015).

Metakognitiv behandling har i ett flertal studier visat sig ha evidens vid behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD). Behandlingen har även visat sig effektiv vid oro och ältande vid annan ångestproblematik eller depression. Metakognitiv behandling fokuserar på de processer som ligger bakom oro och ältande, snarare än innehållet i tankarna. McEvoy et al. (2015) har utvärderat behandlingsupplägget med goda resultat. På Gustavsbergs Vårdcentral utvärderar vi löpande våra gruppbehandlingar.

Vi har tidigare erbjudit en utbildningsdag i behandlingen. Utbildningen finns dokumenterad på film nedan, uppdelad i fyra delar.

 

Oro och ältande - del 1

Orosföreläsning - del 2

Orosföreläsning - del 3

Orosföreläsning - del 4