Prolonged Exposure

2020 höll Maria Bragesjö en digital heldagsutbildning i grundläggande Prolonged Exposure. Utbildningsdagen filmades och finns tillgänglig här.

Prolonged Exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT med exponering som enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det regionala vårdprogrammet för behandling av PTSD i Stockholm är förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av professor Edna Foa, har utvärderats i många olika länder och sammanhang och också manualiserats. Behandlingen ställer krav på behandlarens förmåga att våga vara tydlig, arbeta strukturerat med exponering och upptäcka undvikanden under sessionen.

Föreläsare

Maria Bragesjö är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut. Hon har gedigen erfarenhet av PTSD-behandling och av att undervisa och handleda i PE som certifierad handledare och trainer i PE. Maria är också doktorand vid avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet och forskar på användningen av PE tidigt efter en potentiellt traumatisk händelse. Maria arbetar också på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som projektledare för Kunskapsspridning av Regionalt vårdprogram PTSD.

Här kan du se heldagsföreläsningen som är uppdelad i sex delar:

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Del 4:

Del 5:

Del 6: