Prolonged Exposure - Endagsutbildning

Grundläggande utbildning i Prolonged exposure med anpassning för primärvård. Utbildningen består av en heldag.

Datum: 26 oktober

Plats: Digital utbildning

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till psykosocial personal i primärvård. Inga särskilda förkunskapskrav.

Anmälan är stängd!

Prolonged Exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT med exponering som enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det regionala vårdprogrammet för behandling av PTSD i Stockholm är förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av professor Edna Foa, har utvärderats i många olika länder och sammanhang och också manualiserats. Behandlingen ställer krav på behandlarens förmåga att våga vara tydlig, arbeta strukturerat med exponering och upptäcka undvikanden under sessionen.

Innehåll

Utbildningsdagen syftar till att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper i PE, hur det går att komma förbi vanliga hinder för att göra behandlingen som den är tänkt och hur den kan anpassas till primärvården.  Den nyligen utkomna second edition av PE-manualen beräknas också inom kort utkomma i svensk översättning. 

Förhoppningen är att fler patienter med PTSD ska erbjudas evidensbaserad psykologisk behandling i primärvården. Målet med dagen är att deltagare ska kunna tillägna sig tillräckliga kunskaper för att på den egna mottagningen kunna behandla patienter med PE.

Deltagarna kommer också att erbjudas två handledningstillfällen som hjälp för att komma igång med behandlingen.

Föreläsare

Maria Bragesjö är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut. Hon har gedigen erfarenhet av PTSD-behandling och av att undervisa och handleda i PE som certifierad handledare och trainer i PE. Maria är också doktorand vid avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet och forskar på användningen av PE tidigt efter en potentiellt traumatisk händelse. Maria arbetar också på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som projektledare för Kunskapsspridning av Regionalt vårdprogram PTSD.

Anmälan är stängd!