Forskning och utveckling

Här kan du se pågående forskningsstudier.

Behandling av ångest med VR

Exponeringsbehandling med VR-teknik vid agorafobi. Pilotstudie genomförd med lovande resultat.  Projektet tilldelades "bästa innovation 2019" !
Kontaktperson: Daniel Björkander, daniel.bjorkander@sll.se

Internetbehandling vid stress och utmattningssyndrom 

- en randomiserad kontrollerad studie.

Studien bedrivs i samarbete med Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
Kontaktperson: Elin Lindsäter, elin.lindsater@sll.se

Kognitiv beteendeterapi för återgång i arbete 

- för sjukskrivna primärvårdspatienter med psykisk ohälsa

Kontaktperson Sigrid Salomonsson, sigrid.salomonsson@sll.se

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet.Den genomförs på fyra vårdcentraler i Stockholms län och Gustavsbergs AVC är noden för studien.

Självhjälpsbehandling och konventionell behandling med kognitiv beteendeterapi: 

- en stepped-care modell för att behandla psykisk ohälsa i primärvården.

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet.
Kontaktperson Sigrid Salomonsson, sigrid.salomonsson@sll.se

Inflammatoriska markörer och kognitiv beteendeterapi

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet.
Kontaktperson Fredrik Santoft, fredrik.santoft@sll.se

Internetbehandling vid hälsoångest

Studien bedrivs i samarbete med Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitetet.
Kontaktperson Erland Axelsson, erland.axelsson@ki.se