Depression

Depression hör till de absolut vanligaste psykiatriska diagnoserna som behandlas inom primärvården. Det finns ett brett vetenskapligt stöd för KBT som behandlingsmetod.

Utbildningsdagen syftar till att ge kunskaper om beteendeaktivering vid depression och kommer att innehålla följande:

  • Centrala vidmakthållandeprocesser vid depression.
  • Behandlingens olika komponenter och hur de presenteras för, och anpassas till, den individuella patienten.

Vår förhoppning är att fler patienter med depression ska erbjudas evidensbaserad behandling i primärvården. Målet med dagen är att deltagare ska ha goda kunskaper för att på den egna mottagningen kunna behandla patienter med depression enligt metoden beteendeaktivering.

Föreläsare: Jan Bergström

Jan Bergström är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, medicine doktor (med dr) samt handledare och lärare i psykoterapi (KBT). Sedan 2010 arbetar Jan som universitetslektor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, huvudsakligen med undervisning och handledning.  Jan arbetade tidigare inom vuxenpsykiatrin i Stockholm, framför allt på mottagningar specialiserade på behandling av depression och olika typer av ångestproblematik. Han arbetar nu även kliniskt i egen privat mottagning.