Skriv ut den här sidan

Utbildning - Stegvis vård

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjuder under våren 2019 en serie utbildningstillfällen som syftar till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.

I utbildningsserien ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till hur primärvården kan effektiviseras genom användning av en stegvis vårdmodell. Till varje moment kommer uppföljning att kunna erbjudas.

Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocial kompetens i husläkarverksamhet inom Stockholms läns landsting. Se schema och anmälan nedan.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar:
Kersti Ejeby, verksamhetschef
Karl Almqvist Simonsson, enhetschef för psykosociala teamet
Erik Hedman Lagerlöf, akademisk samordnare och docent i klinisk psykologi

Plats: Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19, Gustavsberg

Frågor: karl.almqvist-simonsson@sll.se

Anmäl dig här!

Schema:

Tisdag 5/2 eller måndag 11/2
09.00-16.30

En stegvis vårdmodell
Bedömning, behandling, utvärdering
Föreläsare: Elin Lindsäter och Fredrik Santoft

Tisdag, 12/2
09.00-16.30

Paniksyndrom
Behandling enligt KBT  (Clark & Salkovskis)
Föreläsare: Johan Lundin

Måndag, 18/2
09.00-16.30

Social ångest
Behandling enligt KBT (Clark & Wells)
Föreläsare: Johan Lundin

Tisdag, 5/3
09.00-16.30

PTSD
(Fullbokad)
Behandling enligt KBT (Ehlers & Clark)
Föreläsare: Johan Lundin

Tisdag, 12/3
09.00-16.30

Sömnproblem
Behandling enligt KBT
Föreläsare: Susanna Jernelöv

Tisdag, 19/3
09.00-16.30

Stress och utmattning
Behandling enligt KBT (Lindsäter, et al (GVC))
Föreläsare: Elin Lindsäter

Tisdag 26/3
09.00-16.30

Hälsoångest
Behandling enligt KBT
Föreläsare: Erland Axelsson

Tisdag, 2/4
09.00-16.30

Depression  
Behandling enligt KBT, beteendeaktivering (Martell, Addis, Jacobson)
Föreläsare: Jan Bergström

Anmäl dig här!