Utbildning - Stegvis vård

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjöd under hösten 2019 en serie utbildningstillfällen som syftade till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.

I utbildningsserien ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till hur primärvården kan effektiviseras genom användning av en stegvis vårdmodell.

Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocial kompetens i husläkarverksamhet inom Stockholms läns landsting. 

Med vänliga hälsningar:
Kersti Ejeby, verksamhetschef
Karl Almqvist Simonsson, enhetschef för psykosociala teamet
Erik Hedman Lagerlöf, akademisk samordnare och docent i klinisk psykologi

Plats: Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19, Gustavsberg

Frågor: karl.almqvist-simonsson@sll.se