Utbildning - Stegvis vård

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjuder under hösten 2019 en serie utbildningstillfällen som syftar till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.

I utbildningsserien ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till hur primärvården kan effektiviseras genom användning av en stegvis vårdmodell.

Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocial kompetens i husläkarverksamhet inom Stockholms läns landsting. 

 

Med vänliga hälsningar:
Kersti Ejeby, verksamhetschef
Karl Almqvist Simonsson, enhetschef för psykosociala teamet
Erik Hedman Lagerlöf, akademisk samordnare och docent i klinisk psykologi

Plats: Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19, Gustavsberg

Frågor: karl.almqvist-simonsson@sll.se

 

Schema:

Tisdag 15/10 eller Måndag 21/10
09.00-16.30

En stegvis vårdmodell
Bedömning, behandling, utvärdering
Föreläsare: Elin Lindsäter och Mari Benzer

Onsdag, 23/10 
09.00-16.30

Hälsoångest
Behandling enligt KBT
Föreläsare: Erland Axelsson

Tisdag, 29/10
09.00-16.30

PTSD
Behandling enligt KBT (Ehlers & Clark)
Föreläsare: Johan Lundin

Måndag, 11/11
09.00-16.30

Stress och utmattning
Behandling enligt KBT (Lindsäter, et al (GVC))
Föreläsare: Elin Lindsäter

Tisdag, 12/11
09.00-16.30

Sömnproblem
Behandling enligt KBT
Föreläsare: Susanna Jernelöv

Måndag, 18/11
09.00-16.30

Oro och ältande/GAD (OBS! Fullbokad!)
Metakognitiv behandling i grupp
Föreläsare: Mari Bentzer

Måndag 2/12
09.00-16.30

Depression
Behandling enligt KBT, beteendeaktivering (Martell, Addis, Jacobson)
Föreläsare: Jan Bergström

Tisdag, 10/12
09.00-16.30

Social ångest
Behandling enligt KBT (Clark & Wells)
Föreläsare: Johan Lundin

Tisdag 14/1 (2020)
09.00-16.30

Paniksyndrom
Behandling enligt KBT  (Clark & Salkovskis)
Föreläsare: Johan Lundin

Anmäl dig här!