Självhjälpslitteratur

Några bra val, sorterat efter problemområde.

Depression:

 • Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi
  (Gerhard Andersson, Jan Bergström, Fredrik Holländare, Jan Lenndin, Kristofer Vernmark)
 • Ta makten över depressionen: förändra dina vanor - förbättra ditt liv
  (Michael E Addis, Christopher R Martell)

Social fobi

 • Social fobi - effektiv hjälp med  kognitiv beteendeterapi
  (Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson)

Paniksyndrom

 • Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker  i 10 steg med kognitiv  beteendeterapi
  (Per Carlbring, Åsa Hanell)

OCD

 • Fri från tvång – steg för steg med kognitiv beteendeterapi
  (Mia Asplund, Elin-Love Rosengren)

Hälsoångest

 • Tänk om jag är sjuk! Fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi
  (Erik Hedman, Johanna Linde, Peter Leiler, Erik Andersson, Erland Axelsson)

GAD

 • Sluta älta och grubbla: lättare gjort med kognitiv beteendeterapi
  (Olle Wadström)

Insomni

 • Sov gott – råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi
  (Susanna Jernelöv)

Stress och utmattning

 • Kognitiv beteendeterapi för stress- och utmattningsproblematik. En självhjälpsbehandling
  (SLSO, Gustavsbergs vårdcentral)