Bedömning

Bedömningen bör givetvis ske så snabbt och effektivt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att skilja ut de patienter med vanliga psykiatriska tillstånd som är i behov av behandling.

Målet med bedömningen:

  • Att kunna möta patienter i ett tidigt skede, undvika väntetider
  • Identifiera de patienter som lider av vanliga psykiatriska tillstånd
  • Ge bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Anamnes

En anamnesupptagning kan delas upp i två delar. Först får patienten beskriva problembilden med egna ord. Därefter rekommenderar vi att följa upp med kompletterande frågor enligt en semistrukturerad mall. Detta för att täcka av relevanta områden som kan ha inverkan på symtombilden. Förslag på bedömningsmall finns att ladda ner till höger på sidan.

Diagnostisk intervju

MINI är en välanvänd diagnostisk intervju inom primärvården. Intervjun syftar till att ge ytterligare underlag vid diagnostisering av psykisk ohälsa. Det är ofta ett bra komplement till den kliniska intervjun. Bedömningsmallen till höger innehåller en förkortad diagnosscreening som kan ge tillräckligt underlag för att starta behandling. Vid mer komplicerade bedömningar eller vid utebliven behandlingseffekt rekommenderas diagnostisk intervju med MINI.

Självskattningar

Självskattningsformulär kan dels användas som stöd i bedömning och dels som verktyg för behandlingsutvärdering. För rekommendationer av självskattningsformulär. Se rubriken Utvärdering.

Bedömningssamtal - exempel

Personerna på filmen är psykologer vid Gustavsbergs vårdcentral