Journalmallar

Gemensamma journalmallar kan både ge stöd i journalföringen och underlätta uppföljningen av den psykosociala verksamheten.

SLSO har tagit fram systemgemensamma mallar i Take Care för det psykosociala uppdraget. Genom att dokumentera strukturerat i så stor utsträckning som möjligt blir det enklare att följa upp verksamheten, både på individ- och verksamhetsnivå.

Mallarna går bra att använda även inom privata verksamheter. Ta kontakt med din lokala TC-administratör!

De mallar som idag används är följande:

  • Psy SLSO 1 Nybesök
  • Psy SLSO 2 Bedömningssamtal
  • Psy SLSO 3 Återbesök
  • Psy SLSO 4 Avslutande besök
  • Psy SLSO 5 Avslut av vårdåtagande
  • Psy SLSO 6 Gruppbesök
  • Psy SLSO 7 Teamkonferens