Guidad självhjälp

Det finns en rad självhjälpsbehandlingar i bokform som har bra stöd i forskning. Dessa kan med fördel användas i behandlingsarbetet på vårdcentralen.

Här hittar du en litteraturlista med rekommenderad litteratur om självhjälpsbehandlingar.

Nedanför finns en serie exempelfilmer på hur guidad självhjälp kan användas i patientarbetet.

Introduktion till guidad självhjälp

Att bemöta farhågor och motivera till behandling.

Personerna på filmen är psykologer på Gustavsbergs vårdcentral.

Guidad självhjälp - Uppstartssamtal

Personerna på filmen är psykologer på Gustavsbergs vårdcentral

Guidad självhjälp - Uppföljningssamtal

Personerna på filmen är psykologer på Gustavsbergs vårdcentral.

Guidad självhjälp - Avslutssamtal

Personerna på filmen är psykologer på Gustavsbergs vårdcentral.