Självskattningsformulär

Självskattningsformulär används både för stöd i bedömning och för behandlingsutvärdering.

Följande självskattningsformulär rekommenderas, sorterat efter diagnos/problemområde:

 • Depression: PHQ-9
 • Ångest/oro: GAD-7
 • Alkohol: AUDIT
 • Paniksyndrom: PDSS-SR
 • GAD: PSWQ
 • Social ångest: LSAS
 • Tvångssyndrom: Y-BOCS
 • Hälsoångest: SHAI-14
 • PTSD: IES-R
 • Insomni: ISI
 • Utmattning: SMBQ eller KEDS