PTSD - Prolonged exposure

Materialet på sidan är relaterat till Edna Foas manual "Emotionell bearbetning vid PTSD" (Prolonged exposure therapy for PTSD).

Prolonged Exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT med exponering som enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det regionala vårdprogrammet för behandling av PTSD i Stockholm är förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av professor Edna Foa, har utvärderats i många olika länder och sammanhang och också manualiserats. Behandlingen ställer krav på behandlarens förmåga att våga vara tydlig, arbeta strukturerat med exponering och upptäcka undvikanden under sessionen.

Här nedan kan du ta del av filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer. Här hittar du också material för nedladdning.

Session 1

Metaforer för rationalen

Olika upplägg av Prolonged exposure

Ljudinspelningens roll i PE

Den emotionella bearbetningsteorin

Session 3

Sista sessionen

Utvärdera framsteg