Social ångest

Materialet på sidan är relaterat till Clark och Wells modell för behandling av social ångest.

Till höger på sidan finns material för nedladdning. Nedan finns filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer.

Kognitiv modell för social ångest

Säkerhetsbeteenden och självfokus

Videofeedback

Beteendeexperiment