Social ångest

Materialet på sidan är relaterat till Clark och Wells modell för behandling av social ångest.

Här kan du se filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer. På sidan finns också material för nedladdning.

Kognitiv modell för social ångest

Säkerhetsbeteenden och självfokus

Videofeedback

Beteendeexperiment