Stress och utmattning

Till primärvården kommer många som beskriver en påfrestande vardag, hög stress och blandade symtom på ångest, nedstämdhet och utmattning. Patienter med stressrelaterade tillstånd uppvisar ofta kliniskt signifikant lidande och funktionsnedsättning, men evidens för diagnosticering och behandling av denna grupp är fortfarande bristfällig.

På Gustavsbergs Vårdcentral har vi utvecklat en behandlingsmodell för stress- och utmattningsproblematik sedan 2006. Behandlingen har testats i tre randomiserade kontrollerade studier med goda resultat. Vi har vid flera tillfällen erbjudit utbildning i behandlingsmanualen. Vår senaste utbildning finns dokumenterad på film, uppdelad i fyra delar.

Stressföreläsning - Del 1

Stressföreläsning - Del 2

Stressföreläsning - Del 3

Stressföreläsning - Del 4