Stress och utmattning

Till primärvården kommer många som beskriver en påfrestande vardag, hög stress och blandade symtom på ångest, nedstämdhet och utmattning. Patienter med stressrelaterade tillstånd uppvisar ofta kliniskt signifikant lidande och funktionsnedsättning, men evidens för diagnosticering och behandling av denna grupp är fortfarande bristfällig.

På Gustavsbergs Vårdcentral har vi utvecklat en behandlingsmodell för stress- och utmattningsproblematik sedan 2006, som testats i tre randomiserade kontrollerade studier med goda resultat.

Innehåll:

Syftet med utbildningsdagen är att du ska få en grundlig genomgång av denna behandlingsmodell, liksom en fördjupad förståelse för hur du kan bedöma stressrelaterad ohälsa och hur forskningsunderlaget ser ut för behandling. Under utbildningsdagen kommer du att lära dig

  • Behandlingens olika komponenter och hur de presenteras för, och anpassas till, den individuella patienten
  • Hur du kan bemöta olika svårigheter som är vanliga under behandlingen
  • Hur behandlingen kan levereras i olika format, t ex guidad självhjälp, gruppbehandling eller som individuell behandling och
  • Hur frågan om sjukskrivning kan hanteras inom ramen för behandlingen.

Målet med dagen är att du ska kunna tillämpa och utvärdera Gustavsbergs behandlingsmanual för stress- och utmattningsproblematik i olika format på din mottagning, och att du ska känna dig tryggare med att bedöma stressrelaterad ohälsa. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi och utbildningen förutsätter att du har grundkunskaper inom detta område.

Föreläsare: 

Elin Lindsäter är legitimerad psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Hon disputerar under hösten 2019 på en avhandling som handlar om behandling av stressrelaterad ohälsa, ett område som hon arbetat med kliniskt under de senaste 10 åren. Elin har varit drivande i flera behandlingsstudier i primärvården. Hon har hållit återkommande utbildningar om stressrelaterad ohälsa runt om i Sverige och handleder kontinuerligt psykologer inom området.

Måndag, 11/11, kl.09.00-16.30

Gustavsbergs vårdcentral

Anmäl dig här!