CGAS

C-GAS är ett välanvänt instrument för klinikerskattning av ett barns generella funktionsnivå.