PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ingår i primärvårdens uppdrag att behandla när problematiken är mild till måttlig. Det finns speciella anpassningar av evidensbaserad behandling för PTSD till just primärvårdens förutsättningar.

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa erbjuder i samarbete med HSF utbildning i primärvårdsanpassad Prolonged exposure (PE).

Utbildningen leds av Maria Bragesjö och erbjuds inom ramen för implementeringen av det regionala vårdprogrammet för PTSD som lanserades under 2019.

Under hösten 2020 erbjuds en längre och en kortare variant av utbildningen med förhoppning om att så många som möjligt ska kunna delta utifrån era egna förutsättningar. Vi genomför utbildningarna som traditionella föreläsningar om möjligt, alternativt digitalt beroende på läget under hösten. Läs mer under respektive utbildning nedan:

OBS! Utbildningsplatserna är reserverade för kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocial kompetens, anställda i husläkarverksamhet inom Region Stockholm