Oro och ältande

Materialet på sidan är relaterat till behandling av oro och ältande enligt en metakognitiv gruppmanual utvecklad av forskare vid Centre for Clinical Interventions (CCI) i Perth, Australien.