Oro och ältande

Materialet på sidan är relaterat till behandling av oro och ältande enligt en metakognitiv gruppmanual utvecklad av forskare vid Centre for Clinical Interventions (CCI) i Perth, Australien.

Här kommer vi inom kort att publicera ett antal filmer som demonstrerar tekniker ur behandlingen.Du hittar också material för nedladdning här på sidan.