PTSD

Materialet på sidan är relaterat till Clark och Ehlers modell för PTSD.

Till höger på sidan finns material för nedladdning. Nedan finns filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer.

Imaginär exponering/Reliving

Triggers

1. Att identifiera triggers

2. Att skilja på då och nu - stimulusdiskriminering

Uppdatera traumaminnet