PTSD - Kognitiv behandling

Materialet på sidan är relaterat till Clark och Ehlers modell för PTSD.

Här kan du se filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer. Här hittar du också material för nedladdning.

Imaginär exponering/Reliving

Triggers

1. Att identifiera triggers

2. Att skilja på då och nu - stimulusdiskriminering

Uppdatera traumaminnet