Hälsoångest

Hälsoångest är en återkommande överdriven oro för, eller upptagenhet med, att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Detta är ett vanligt problem inom primärvården, men som tyvärr ofta missas. KBT har dokumenterat god effekt på hälsoångest, med bestående långtidseffekter upp till ett år efter behandling.

På Gustavsbergs Vårdcentral har vi vid flera tillfällen erbjudit utbildning i behandling av hälsoångest. Vår senaste utbildning finns dokumenterad på film och är uppdelad i sex delar.

Utbildningen, som bestod av en heldagsföreläsning, behandlar en exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för hälsoångest och hypokondri med fokus på en modern KBT-modell för hälsoångest, och varför problemen består över tid. Större delen av utbildningen ägnas åt behandlingsupplägg vid KBT för hälsoångest, vad som är typiskt för denna patientgrupp, vilka svårigheter man kan förvänta sig att stöta på, och vilka lösningar som kan leda behandlingen framåt.

Hälsoångest - del 1

Hälsoångest - del 2

Hälsoångest - del 3

Hälsoångest - del 4

Hälsoångest - del 5

Hälsoångest - del 6