Hälsoångest

Hälsoångest är en återkommande överdriven oro för, eller upptagenhet med, att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom. Detta är ett vanligt problem inom primärvården, men som tyvärr ofta missas. KBT har dokumenterat god effekt på hälsoångest, med bestående långtidseffekter upp till ett år efter behandling.

Innehåll:

Heldagsutbildning i exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för hälsoångest och hypokondri. Utbildningen fokuserar på en modern KBT-modell för hälsoångest, och varför problemen består över tid. Större delen av dagen ägnas åt behandlingsupplägget vid KBT för hälsoångest, vad som är typiskt för denna patientgrupp, vilka svårigheter man kan förvänta sig att stöta på, och vilka lösningar som kan leda behandlingen framåt. En timme under slutet av dagen avsätts för frågor och en bredare diskussion av de punkter som dagens deltagare är mest intresserade av.

Föreläsare:

Erland Axelsson är legitimerad psykolog och disputerade under hösten 2018 på en avhandling om bedömning och psykologisk behandling av hälsoångest. Erland har varit drivande i flera kliniska prövningar av kognitiv betendeterapi (KBT) inom beteendemedicin, inklusive hälsoångest, stressrelaterad ohälsa och smärta. Erland har bred erfarenhet av att behandla hälsoångest med KBT såväl öga mot öga, via internet och med hjälp av biblioterapi. Han har även handlett behandlare inom alla dessa behandlingsformer.

Onsdag, 23/10, kl.09.00-16.30

Gustavsbergs vårdcentral

Anmäl dig här!