Paniksyndrom

Paniksyndrom är vanligt förekommande i primärvården. Kognitiv terapi enligt Clark och Salkovskis är en behandlingsmetod med starkt vetenskapligt stöd.

Innehåll:

Utbildningsdagen syftar till att ge kunskaper i Clark & Salkovskis modell och fokuserar på följande:

  • Centrala processer som vidmakthåller problematiken enligt den kognitiva modellen för paniksyndrom
  • Att lära sig utveckla en patientspecifik modell för vidmakthållande
  • Hur behandling med kognitiv terapi för paniksyndrom går till, med utgångspunkt i den patientspecifika modellen för vidmakthållande

Vår förhoppning är att fler patienter med paniksyndrom ska erbjudas evidensbaserad behandling i primärvården. Målet med dagen är att deltagare ska kunna tillägna sig goda kunskaper för att på den egna mottagningen kunna behandla patienter med kognitiv terapi.

Föreläsare:

Johan Lundin är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av kognitiv behandling av Social fobi, Paniksyndrom och PTSD, bland annat från IAPT i England och från Gustavsbergs vårdcentral. Johan handleder psykologer och bedriver ett nära samarbete med författarna till de kognitiva behandlingsmanualerna. Johan arbetar för närvarande tillsammans med Anke Ehlers och Nick Grey i ett handledningsprojekt kring PTSD. 

Tisdag, 14/1, 2020,  9-16.30

Gustavsbergs vårdcentral

Anmäl dig här!