Paniksyndrom

Materialet på sidan är relaterat till Clark & Salkovskis modell för behandling av paniksyndrom.

Till höger på sidan finns material för nedladdning. Nedan finns filmatiserade rollspel som illustrerar centrala delar av behandlingen. Personerna på filmerna spelas av psykologer.

Panikmodellen

Terapeuten gör en idiosynkratisk modell tillsammans med patienten.

Panikmodellen återkopplas

Terapeuten återkopplar modellen till patienten.

Introduktion av säkerhetsbeteenden

Terapeuten introducerar begreppet säkerhetsbeteenden för patienten.