Om kompetenscentrum psykisk ohälsa

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), beslutade i samråd med KI och HSF att etablera Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral år 2014.

Etableringen skedde då Gustavsbergs vårdcentral har haft en omfattande forsknings-och utvecklingsverksamhet som innefattar nära samverkan med Karolinska institutet. Vårdcentralen har en evidensbaserad omhändertagandemodell för psykisk ohälsa.

Det övergripande syftet med etablerandet av Kompetenscentrum psykisk ohälsa är att stödja SLSO:s verksamheter i implementeringen av denna omhändertagandemodell för primärvårdspatienter med psykisk ohälsa.

Centret avser dessutom att erbjuda kvalitetssäkrade vidareutbildningar för primärvårdspersonal som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Kompetenscentrum har på uppdrag av HSF hittills utbildat över 1000 medarbetare inom primärvården.

Kompetenscentrum har också i uppdrag att bedriva utveckling och utbildning inom området med möjligheter för beställare och andra intressenter, oberoende av driftsform, att förlägga uppdrag hos Kompetenscentret.