Om kompetenscentrum psykisk ohälsa

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) beslutade i samråd med Karolinska institutet och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, att etablera Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral år 2014.

Kompetenscentret är förlagt till Gustavsbergs vårdcentral som har en omfattande forsknings-och utvecklingsverksamhet med nära samverkan med Karolinska institutet. Vårdcentralen har en evidensbaserad omhändertagandemodell för psykisk ohälsa.

Det övergripande syftet med Kompetenscentrum psykisk ohälsa är att stödja SLSO:s verksamheter i implementeringen av denna omhändertagandemodell för primärvårdspatienter med psykisk ohälsa.

Centret erbjuder dessutom kvalitetssäkrade vidareutbildningar för primärvårdspersonal som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. 

Kompetenscentrum psykisk ohälsa har också i uppdrag att bedriva utveckling och utbildning inom området med möjligheter för beställare och andra intressenter, oberoende av driftsform, att förlägga uppdrag hos centret.

Gustavsbergs vårdcentral - Din hälsa vårt mål!

Vi bedriver hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi belägen vid Gustavsbergs hamn. Vi är också en universitetsvårdcentral vilket det innebär att du som patient har möjlighet att få komma till vår studentmottagning.