Välkommen till kompetenscentrum psykisk ohälsa

Välkommen till kompetenscentrum psykisk ohälsa

Aktuellt

Forskningsstudie: internetförmedlad behandling av stress

Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm bedriver en studie där effekten av Internetbaserad psykologisk behandling undersöks för stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa är när stressfaktorer leder till förändringar i ditt mående och påverkar hur du fungerar i vardagen. Vanliga symtom är energilöshet, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet samt svårigheter att hantera krav och prestera under tidspress.

Läs mer och anmäl intresse

Utbildningar:

Psykiatrisk diagnostik, utbildningar hölls under 2019.
Vi återkommer om det blir fler under 2020.

Läs mer om kursen i psykiatrisk diagnostik

Ansvariga:
Kompetenscentrum psykisk ohälsa, Gustavsberg, SLSO. Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare.

Evidensbaserad behandling i primärvård, höst 2019

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjöd under hösten 2019 en serie utbildningstillfällen som syftade till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.

Vår verksamhet

Vi arbetar på uppdrag av HSF och SLSO. Exempel på våra uppdrag:

  • Utbildning i diagnostik.
  • Utbildning i stegvis vård.
  • Utbildning i evidensbaserade behandlingar.
  • Utbildning teamarbete på vårdcentralen: Vårdsamordnare.
  • Forskning
  • Utveckla en modell för ett evidensbaserat omhändertagande i primärvården.