Välkommen till kompetenscentrum psykisk ohälsa

Aktuellt

Internetförmedlad behandling av stress

Arbete pågår med att publicera behandlingsmanual för stress och utmattning i Stöd och Behandlingsplattformen (SOB). Behandlingen är vetenskapligt utvärderad i primärvård och kommer att vara tillgänglig för behandlare i primärvård via SOB.

Systematisk uppföljning av vård för ångest och depression (SUPRA)

Vi utvecklar systematiska metoder för uppföljning av ångest och depression i samarbete med psykiatrin.

Utbildningar:

Psykiatrisk diagnostik, utbildningar hölls under 2019.
Vi återkommer om det blir fler under 2020.

Läs mer om kursen i psykiatrisk diagnostik

Ansvariga:
Kompetenscentrum psykisk ohälsa, Gustavsberg, SLSO. Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare.

Evidensbaserad behandling i primärvård, höst 2019

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjöd under hösten 2019 en serie utbildningstillfällen som syftade till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.

Vår verksamhet

Vi arbetar på uppdrag av HSF och SLSO. Exempel på våra uppdrag:

  • Utbildning i diagnostik.
  • Utbildning i stegvis vård.
  • Utbildning i evidensbaserade behandlingar.
  • Utbildning teamarbete på vårdcentralen: Vårdsamordnare.
  • Systematisk uppföljning av vården (SUPRA), utveckling tillsammans med psykiatrin.
  • Forskning
  • Utveckla en modell för ett evidensbaserat omhändertagande i primärvården.