Välkommen till kompetenscentrum psykisk ohälsa

Aktuellt

Internetförmedlad behandling av stress

Arbete pågår med att publicera behandlingsmanual för stress och utmattning i Stöd och Behandlingsplattformen (SOB). Behandlingen är vetenskapligt utvärderad i primärvård och kommer att vara tillgänglig för behandlare i primärvård via SOB.

Systematisk uppföljning av vård för ångest och depression (SUPRA)

Vi utvecklar systematiska metoder för uppföljning av ångest och depression i samarbete med psykiatrin.

 

Kommande utbildningar:

Vi har satt in ett extra datum den 10 december för Grundkursen i diagnostik för primärvården som är till för läkare, psykologer och terapeuter.

Psykiatrisk diagnostik, HT 2019

 • Grundkurs i diagnostik för primärvården. (Heldag, 10 december)
  För läkare, psykologer och terapeuter.
 • Grundkurs i diagnostik för primärvården. (Heldag, 8 oktober)
  För sköterskor och rehabkoordinatorer
 • Fördjupningskurs i psykiatrisk diagnostik. (Heldag, 22 oktober - FULLBOKAD. Det finns platser kvar 6 november )
  För läkare, psykologer och terapeuter

Läs mer och anmäl dig här!

HSF sponsrar denna kurs som är kostnadsfri och kursen hålls i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. 

Ansvariga för kurserna är:
Kompetenscentrum psykisk ohälsa, Gustavsberg, SLSO. Kurserna leds av Mats Adler, psykiater, Kersti Ejeby, distriktsläkare.

Evidensbaserad behandling i primärvård, HT 2019

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjuder under hösten 2019 en serie utbildningstillfällen som syftar till att ge kunskap om hur primärvården kan erbjuda evidensbaserad behandling för de vanligaste tillstånden.

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

Vår verksamhet

Vi arbetar på uppdrag av HSF och SLSO. Exempel på våra uppdrag:

 • Utbildning i diagnostik.
 • Utbildning i stegvis vård.
 • Utbildning i evidensbaserade behandlingar.
 • Utbildning teamarbete på vårdcentralen: Vårdsamordnare.
 • Systematisk uppföljning av vården (SUPRA), utveckling tillsammans med psykiatrin.
 • Forskning
 • Utveckla en modell för ett evidensbaserat omhändertagande i primärvården.