Kurser - Psykiatrisk diagnostik

Kurser för effektiv psykiatrisk diagnostik i primärvården.

Grundkurs - psykiatrisk diagnostik i primärvården
Målgrupp: Läkare, psykolog, terapeut

Kursen går igenom hur man systematiskt kan intervjua för de vanligaste psykiatriska diagnoserna och lägger särskilt fokus på de diagnoser som är vanliga i primärvården. Vi avslutar med en diskussion om hur arbetet med psykisk ohälsa kan organiseras på vårdcentraler. Kursen består av en heldag och ges vid två tillfällen under hösten:

 • Datum: 10 december, kl. 09.00-16.30

 • Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

 • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se 

  (Ange vilken kurs och dag anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)

 • Rekommenderad kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Grundkurs - psykiatrisk diagnostik i primärvården
Målgrupp: Sköterska, rehabkoordinator

Kursen går igenom hur man systematiskt kan intervjua för de vanligaste psykiatriska diagnoserna och lägger särskilt fokus på de diagnoser som är vanliga i primärvården. Vi avslutar med en diskussion om hur arbetet med psykisk ohälsa kan organiseras på vårdcentraler. Kursen består av en heldag och ges vid ett tillfällen under hösten:

 • Datum: 8 oktober kl. 09.00-16.30

 • Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

 • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se 

  (Ange vilken kurs och dag anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)

 • Rekommenderad kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Fördjupningskurs -psykiatrisk diagnostik i primärvården
Målgrupp: Läkare, psykolog, terapeut

Denna kurs är till för dem som gått grundkursen i psykiatrisk diagnostik. Kursen fokuserar på intervjuteknik för att kunna skilja episodiska och attackvisa tillstånd från kroniska diagnoser samt hur man gör en bra intervju för att upptäcka utvecklingsrelaterade tillstånd och personlighetssyndrom. Kursen består av en heldag och ges vid två tillfällen under hösten.

 • Tid: 22 oktober eller 6 november, kl. 09.00-16.30
 • Plats: World Trade center Klarabergsviadukten 70
 • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
  (Ange vilken kurs anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)
 • Rekommenderad kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Samtliga kurser sponsras av HSF och är därför kostnadsfria. Lunch ingår.

Kursledare

Mats Adler

Medicine doktor, överläkare vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus, specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Kersti Ejeby

Medicine doktor, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs VC, specialist i allmänmedicin.