Skriv ut den här sidan

Kurser - Psykiatrisk diagnostik

Kurser för effektiv psykiatrisk diagnostik i primärvården.

Grundkurs - psykiatrisk diagnostik i primärvården

Kursen går igenom hur man systematiskt kan intervjua för de vanligaste psykiatriska diagnoserna och lägger särskilt fokus på de diagnoser som är vanliga i primärvården. Vi avslutar med en diskussion om hur arbetet med psykisk ohälsa kan organiseras på vårdcentraler. Målgrupp är sådan personal inom primärvården som arbetar med bedömning och diagnostik av psykisk ohälsa.

 • Datum: 20 februari

 • Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, lokal Manhattan

 • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se 

  (Ange vilken kurs anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)

 • Rekommenderad kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Kursen sponsras av HSF och är därför kostnadsfri. Lunch ingår. Uppge eventuell matallergi/önskemål i samband med anmälan!

Teamkurs

På denna kurs diskuterar vi modeller för hur man kan organisera och finansiera diagnostik och behandling av psykisk ohälsa vid vårdcentral.

 • Tid: 12 mars, kl. 09.00-16.30
 • Plats: World Trade center Klarabergsviadukten 70, lokal Atlanta
 • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
  (Ange vilken kurs anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)

Fördjupningskurs -psykiatrisk diagnostik i primärvården

Denna kurs är till för dem som gått grundkursen i psykiatrisk diagnostik. Kursen fokuserar på intervjuteknik för att kunna skilja episodiska och attackvisa tillstånd från kroniska diagnoser samt hur man gör en bra intervju för att upptäcka utvecklingsrelaterade tillstånd och personlighetssyndrom.

 • Tid: 27 mars, kl. 09.00-16.30
 • Plats: World Trade center Klarabergsviadukten 70, lokal Atlanta
 • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
  (Ange vilken kurs anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)
 • Rekommenderad kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Kursen sponsras av HSF och är därför kostnadsfri. Lunch ingår.

Kursledare

Mats Adler

Medicine doktor, överläkare vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus, specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Kersti Ejeby

Medicine doktor, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs VC, specialist i allmänmedicin.