Kurser - Psykiatrisk diagnostik

Kurser för effektiv psykiatrisk diagnostik i primärvården.

Under 2019 har Kompetenscentrum psykisk ohälsa erbjudit flera utbildningstillfällen avseende psykiatrisk diagnostik. Både grundkurser och fördjupningskurser riktade till samtliga professioner i primärvården som vanligen kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Kurserna har varit 

Kurserna har fokuserat på hur man systematiskt kan intervjua för de vanligaste psykiatriska diagnoserna och särskilt på de diagnoser som är vanliga i primärvården. Därutöver har kurserna behandlat intervjuteknik för att kunna skilja episodiska och attackvisa tillstånd från kroniska diagnoser samt hur man gör en bra intervju för att upptäcka utvecklingsrelaterade tillstånd och personlighetssyndrom.

Vi hoppas kunna återkomma med fler utbildningstillfällen framöver!

Kursledare:

Mats Adler

Medicine doktor, överläkare vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus, specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Kersti Ejeby

Medicine doktor, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs VC, specialist i allmänmedicin.