Webbformulär

Tjänsten webbformulär är integrerad med journalsystemet Take Care och tillhandahåller flertalet skattningsskalor.

Webbformulär gör det möjligt att via dator, telefon eller läsplatta fylla i skattningsskalor och andra formulär som används i bedömning och utvärdering av patientens hälsoproblem.

Användaren ges stöd i tolkning av resultatet och baserat på resultat från ifyllda formulär skapas också standardiserad journaltext i TakeCare. I vissa formulär ger Webbformulär även automatiskt återkoppling till patienten så snart formuläret har fyllts i.

Webbformulär nås via ”Externa system och tjänster” i TakeCare. Respektive resultatenhet avgör vilka av de formulär som har utvecklats i Webbformulär som ska finnas tillgängliga på enheten.

Om patienten har ett konto hos 1177 kan meddelande skickas dit om att nya formulär finns att fylla i. Patienten når då sina formulär direkt från 1177.

Nedan finns ett par instruktionsfilmer om hur du använder webbformulär.

Aktivera ett webbformulär

Aktivera ett webbformulär med upprepade mätningar