Sömnproblem

Sömnproblem av olika slag är vanligt förekommande tillstånd inom primärvården. Både som primär sökorsak och som förekommande i kombination med andra tillstånd. Vi erbjuder utbildningsdagar som syftar till att ge kunskaper om KBT-behandling vid insomni.

Innehåll:

Utbildningsdagen syftar till att ge kunskaper i KBT-behandling vid insomni. Denna behandling har starkt vetenskapligt stöd och har visat sig vara till stor hjälp för många med insomni, med effekter som håller i sig i – ofta i många år efter avslutad behandling. Utbildningen förmedlar kunskaper i följande:

  • Centrala vidmakthållandefaktorer enligt KBT-modellen för insomni.
  • Kognitiv beteendeterapi vid insomni: centrala komponenter och upplägg.

Föreläsare:

Susanna Jernelöv är legitimerad psykolog och medicine doktor i psykologi, med lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi vid insomni. Hon har bedrivit många forskningsstudier kring insomni och andra sömnproblem; behandlingsstudier i både primärvård och psykiatri, och mer experimentella studier. Susanna undervisar och handleder psykologstudenter och psykologer, liksom annan behandlande personal i vården, i behandling av sömnproblem.