Behandlingsrelaterat material

Här finns arbetsmaterial som relaterar till behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i första linjen.

Materialet är sammanställt av Gustavsbergs vårdcentral och Boo vårdcentral i samverkan. Materialet är fritt för nedladdning och syftar till att stötta verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och unga i första linjen.