Vårdsamordnare

Grundkurs för sjuksköterskor i funktionen Vårdsamordnare för psykisk ohälsa.

Vårdsamordnare (Care manager) är en ny uppgift för sjuksköterskor i primärvården enligt modeller som utvecklats inom primärvården i Göteborg och Dalarna. Även inom psykiatrin har sjuksköterskor fått allt mer kvalificerade uppgifter inom vården. Denna kurs lär ut grunder för Vårdsamordnare i primärvården och är inriktad på sjuksköterskor.

  • Tid: 9 april, kl. 09.00-16.30
  • Plats: World Trade center Klarabergsviadukten 70, lokal Stockholm
  • Anmälan: diagnostikkurspsykiskohalsa.slso@sll.se
    (Ange vilken kurs anmälan avser, namn, profession och eventuella matpreferenser/allergier i din anmälan)

Kursen sponsras av HSF och är därför kostnadsfri. Lunch ingår.

Kursledare

Mats Adler

Medicine doktor, överläkare vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus, specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Kersti Ejeby

Medicine doktor, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs VC, specialist i allmänmedicin.