Bakgrund

SUPRA startade som SVIPS. Ett Vinnovafinansierat projekt med syfte att skapa nationell samstämmighet för utvärdering av behandling för depression. Ett projekt som engagerade patienter såväl som kliniker och forskare.

SUPRA, som då hette SVIPS, drevs i starten av Urban Petterson Bargo (VD, WeMind Psykiatri). Projektet var ett samverkansprojekt som tog sikte på att nationellt skapa en samstämmighet mellan patienter/brukare, forskare och kliniker kring vilka frågor som är viktiga vid utvärdering av behandling för depression inom psykiatrin. Utgångspunkten låg i patienternas erfarenheter. Resultatet blev ett överenskommet frågebatteri, administrerat digitalt, ifyllt av patienterna själva som både ger värdefull information till patient, behandlare och behandlande enhet.

Utöver Urban fanns personer från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med, liksom forskare och personer med teknisk expertis, och brukarorganisationerna såklart. De har givit ovärderliga bidrag under hela processen.

Det är dessa personers sammanlagda arbete som var fröet till det som nu är SUPRA. Ett frågebatteri som idag inkluderar både depression och ångest, plus en analysplattform och en visualisering av resultaten. 

 

Nuvarande projektledare, Lise Bergman Nordgren, stöttas av en styrgrupp sammansatt för att bidra med erfarenheter från områden av vikt för projketet. Styrgruppen består av Urban Pettersson Bargo (VD WeMind Psykiatri), Clara Hellner (FoUU direktör i SLSO), Maria Hägerstrand (Enhetschef HSF Enhet psykiatri SLL), Lise-Lotte Risö Bergerlind (Enhetschef Kunskapscentrum Psykisk Hälsa VGR), Anki Sandberg (Ordförande NSPH), Johan Mesterton (IVBAR).