Prolonged exposure - fyradagarsutbildning

Fördjupad utbildning i Prolonged exposure med anpassning för primärvård. Utbildningen kvalificerar för att gå vidare och bli certifierad i PE.

Datum: 5-6 november samt 12-13 november

Plats: Digital utbildning

Målgrupp: Kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocialt uppdrag, anställda i husläkarverksamhet inom Region Stockholm.

Förkunskapskrav: Basutbildning i KBT (Steg 1)

Antal tillgängliga platser: 0 av 20

För reservlista, maila: karl.almqvist-simonsson@sll.se

Prolonged Exposure (PE) är en form av traumafokuserad KBT med exponering som enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det regionala vårdprogrammet för behandling av PTSD i Stockholm är förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av professor Edna Foa, har utvärderats i många olika länder och sammanhang och också manualiserats. Behandlingen ställer krav på behandlarens förmåga att våga vara tydlig, arbeta strukturerat med exponering och upptäcka undvikanden under sessionen.

Innehåll

Kursen inleds med fyra utbildningsdagar som syftar till att ge dig både teoretiska och praktiska kunskaper i PE, hur det går att komma förbi vanliga hinder för att göra behandlingen som den är tänkt och hur den kan anpassas till primärvården.

Därefter förväntas du som deltagare behandla minst en patient med PTSD och kommer att erbjudas två handledningstillfällen som hjälp för att komma igång med behandlingen.

Efter avslutad utbildning får du som deltagare ett diplom påskrivet av Edna Foa som intygar genomgången utbildning och att deltagaren kvalificerar att gå vidare och bli certifierad i PE.

Lärandemål för kursdagarna:

  • Få ingående kunskap om känslobearbetningsteorin som i PE förklarar utvecklingen av PTSD,
  • Kunna redogöra för och kritiskt värdera de vanliga psykologiska och biologiska förklaringsmodellerna för uppkomst och vidmakthållande av PTSD,
  • Kunna redogöra för hur PE kan genomföras med högt symtombelastade patienter med samsjukligheter såsom missbruk och personlighetssyndrom,
  • Kunna redogöra för hur en behandling med PE kan genomföras med hjälp av tolk,
  • Kunna genomföra en riktad psykologisk behandling vid PTSD med hjälp av PE,
  • Kunna kritiskt redogöra för det empiriska stödet för psykologiska och farmakologiska behandlingar av PTSD,
  • Kunna beakta etiska och komplicerande faktorer vid behandling av PTSD,
  • Ha ett meta-perspektiv på den egna psykiska hälsan och förhållningssätt i förhållande till exponering för många traumaberättelser

Alla deltagare rekommenderas ha tillgång till PE-manualen. Den nyligen utkomna second edition av PE-manualen beräknas inom kort utkomma i svensk översättning.

Förhoppningen är att fler patienter med PTSD ska erbjudas evidensbaserad psykologisk behandling i primärvården. Målet med dagarna är att deltagare ska kunna tillägna sig tillräckliga kunskaper för att på den egna mottagningen kunna behandla patienter med PE.

Föreläsare

Maria Bragesjö är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi och leg. psykoterapeut och har gedigen erfarenhet av PTSD-behandling och av att undervisa och handleda i PE som certifierad handledare och trainer i PE. Maria är också doktorand vid avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet och forskar på användningen av PE tidigt efter en potentiellt traumatisk händelse. Maria arbetar också på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som projektledare för Kunskapsspridning av Regionalt vårdprogram PTSD.

Utbildningen är nu fullbokad, men det går att ställa sig på reservlista.

Skicka ett mail till: karl.almqvist-simonsson@sll.se

Skriv namn, yrkestitel, kontaktuppgifter och arbetsplats i din anmälan. Bekräfta också att du har en basutbildning i KBT. Vi återkommer med besked så snart vi kan.