Onsdagsakademin

Onsdagsakademin vid kompetenscentrum på Gustavsbergs vårdcentral.

Onsdagsakademin är ett forum för fortbildning tillgänglig för vårdcentraler i Sydöstra Stockholm och arrangeras av Gustavsbergs AVC.

Det innebär att Gustavsbergs VC på onsdagar klockan 12-13.30 arrangerar föreläsningar eller seminarier i ämnen relevanta för kliniskt verksam personal inom primärvården.

Onsdagsakademien är öppet tillgänglig för alla medarbetare, men har skiftande fokus och således ibland vara mer anpassade för vissa yrkesgrupper, men ofta med teman som är breda och relevanta för de flesta.

Möjlighet att beställa lunch att äta samtidigt som föreläsningen pågår finns inför varje tillfälle.

Vissa av föreläsningarna filmas och publiceras på YouTube, sök på Onsdagsakademin. 

Du får mycket gärna inkomma med förslag på specifika föreläsare, eller organisationer (till exempel patientorganisationer) som du gärna skulle se på Onsdagsakademin.