Preliminärt schema

Tider och föreläsare kan komma att uppdateras närmare kursstart.

 

Onsdag, 25 september, kl. 09.00 – 16.00

09.00 - 09.15

Introduktion
Föreläsare : Kalle Simonsson (Leg. Psykolog)

09.15-10.00

Tilläggsuppdraget - en översikt
Bakgrund, uppdrag, målgrupp m. m.
Föreläsare: Kalle Simonsson (Leg. psykolog)

10.00-10.15

Paus

10.15-12.00

Generella riktlinjer
Bedömning, behandling och utvärdering
Föreläsare: Kalle Simonsson (Leg. psykolog)

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Samverkan
BUP, Socialtjänst och skola
Föreläsare: Kalle Simonsson och Katja Sjöblom

14.00-14.15

Paus

14.15-16.00

Workshop
Vägledningsdokument för specifika tillstånd
Föreläsare: Kalle Simonsson och Katja Sjöblom

Anmäl dig här!