Preliminärt schema

Tider och föreläsare kan komma att uppdateras närmare kursstart.

Torsdag 16 april

9-9.15
Introduktion

9.15-10
Att arbeta med Första linjen psykiatri för barn och ungdomar 
Vilka kommer till första linjen? Hur ser målgruppen ut? Vad kan vi förvänta oss?

10-10.15
Paus/kaffe

10.15-12
Att arbeta med Första linjens psykiatri för barn och ungdomar
Generella riktlinjer för arbetet med tilläggsuppdraget

12-13
Lunch

13.15-14.15
Samverkan socialtjänsten

14.15-14.30
Paus

14.30-15.30
Samverkan BUP

15.30-16
Samverkan skola

Fredag 17 april

Riktlinjer för bedömning, behandling och utvärdering

9-10
Vägledningsdokument: Barn 0-6 år

10-10.15
Paus

10.15-11.15
Vägledningsdokument: Ångest

11.15-12
Vägledningsdokument: Depression

12-13
Lunch

13-14
Vägledningsdokument: Utagerande

14-14.15
Paus

14.15-14.45
Vägledningsdokument: Sömn

14.45-15
Paus

15-16
Vägledningsdokument: Kronisk sjukdom, neuropsykiatri och smärta

Anmäl dig till utbildningen