Tilläggsuppdrag - Barn och unga med psykisk ohälsa

Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral erbjuder introduktionskurs i arbetet med tilläggsuppdraget för barn och unga med psykisk ohälsa. Utbildningen består av en heldag under vilken vi avser att ge en bredare introduktion till hur arbetet med tilläggsuppdraget kan bedrivas. Innehållet i utbildningen kommer att vara följande:

  • Introduktion till tilläggsuppdraget ”Barn och unga med psykisk ohälsa”
  • Erfarenheter från tio års första linjen-arbete vid mottagningen Hamnen
  • Generella riktlinjer för uppdraget
  • Metoder för bedömning och behandling
  • Behandlingsutvärdering och verksamhetsuppföljning
  • Samverkan med BUP, skola, socialtjänst, husläkare mm.

Kursen riktar sig i första hand till kliniskt verksamma som redan arbetar med, eller är intresserade av att börja arbeta med uppdraget. Verksamhetschefer och andra berörda är givetvis också välkomna.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar:
Kersti Ejeby, verksamhetschef, GVC
Karl Simonsson, Leg. psykolog, enhetschef för psykosociala teamet, GVC
Katja Sjöblom, leg Psykolog, samordnare Hamnen, GVC

Datum: 16-17 april, 2020
Tid: 09.00-16.00
Plats: Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19, Gustavsberg
Frågor: katja.sjoblom@sll.se
Kostnad: 600 kr/person inklusive lunch, fika och frukt.

Anmälan: Klicka här!