Diagnoskurs för distriktsläkare

En heldagskurs för Distriktsläkare och ST som vill uppdatera sin diagnostiska förmåga vad gäller psykisk ohälsa.

Effektiv diagnostik och handläggning av psykiatri i primärvården

Kursinnehåll:

  • Lär dig och träna på en systematisk intervjuteknik som tar cirka 20 minuter och som effektivt ringar in patientens psykiatriska huvudproblematik
  • Lär dig och träna på att effektivt använda skalor som kan ge stöd i diagnostiken
  • Lär dig och träna på att skilja på stressutlösta störningar (t.ex. utmattningssyndrom och anpassningsstörning) och psykiatriska syndrom som depression och paniksyndrom
  • Lär och träna på hur du kan upptäcka att patientens utmattningssymtom, krisreaktion, ångest- eller depressionssymtom har sig grund i kroniska underliggande psykiatriska diagnoser som ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning eller personlighetssyndrom
  • Lär dig effektiva handläggningar av de vanligaste psykiatriska problemen i primärvården

Kursledare

Mats Adler
Medicine doktor, överläkare vid Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus, specialist i psykiatri och allmänmedicin.

Kersti Ejeby
Medicine doktor, distriktsläkare och verksamhetschef vid Gustavsbergs VC, specialist i allmänmedicin.

Erik Hedman
Docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Psykolog vid Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral. AVC-samordnare vid Gustavsberg akademiska vårdcentral.

Sigrid Salomonsson
Leg. psykolog, enhetschef vid Psykosociala mottagningen, Gustavsbergs vårdcentral. Psykolog vid Kompetenscentrum psykisk ohälsa vid Gustavsbergs vårdcentral.

Kursen ges på Norra Latin, Drottninggatan 71B.
Kurslitteratur: Psykiatrisk diagnostik av Mats Adler (Studentlitteratur 2011)

Du kan välja på följande kursdagar:

  • Distriktsläkare: 18 eller 26 oktober, 9, 16, 22 eller 30 november
  • ST: 24 oktober eller 14 november
  • Blandade grupper: 5 eller 7 december

Anmäl dig via mejl till svar_pa_inbjudan_till_forelasning.slso@sll.se

Ange namn, Distriktsläkare, ST eller verksamhetschef samt det datum som ni önskar gå. Verksamhetschefer kan välja valfritt datum.