SUPRA

Initiativet kommer från vården. Idén är enkel; vi ska ge patienter och behandlare ett verktyg för att gemensamt kunna utvärdera behandlingens effekt vid depression och ångest. Och samtidigt ge verksamheten en bild av sina resultat. SUPRA stöds av stora brukarorganisationer, många kliniker och flera landsting. 

För depression och ångest, två områden som drabbar många människor, finns idag inga nationella kvalitetsregister. Det gör att det sker begränsad systematisk uppföljning av hälsoutfall för just dessa patienter. Nu har Psykiatrienheten vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting valt att finansiera en satsning för att göra det möjligt, genom SUPRA. 

SUPRA blir ett värdefullt verktyg i varje behandling, och tar nästan inte någon tid alls från behandlaren.