Kognitiv beteendeterapi vid atopiskt eksem

Atopiskt eksem är en av de stora folksjukdomarna och drabbar cirka en femtedel av befolkningen. 

I ett samarbete mellan Kompetenscentrum psykisk ohälsa, Karolinska institutet och Hudkliniken vid Karolinska sjukhuset undersöks nu effekten av exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi för klåda vid atopiskt eksem.

I denna pilotstudie undersöks om en 10-veckors individualbehandling kan minska symptom och öka livskvalitet.

Vid gynnsamma resultat kommer behandlingen i ett andra skede att testas i en randomiserad kontrollerad prövning.